Har du gennemlæst din ansættelseskontrakt?

Er du en af dem, der ved ansættelse på dit nye job, lige hurtigt skimmede din ansættelseskontrakt for derefter, at skrive under uden nærmere eftertanke? Så er du bestemt ikke den eneste. Størstedelen på arbejdsmarkedet i dag, har ikke selv læst deres ansættelseskontrakt igennem eller fået juridisk rådgivning på området. Juridisk set hører det ind under arbejds- og ansættelsesret og er et meget kringlet område. Ansættelsesretten er den retsdisciplin, der tilpasser forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Derfor er det højst anbefalelsesværdigt, at få juridisk rådgivning på området. At få en jurist, der er ekspert på området, til at kigge din ansættelseskontrakt igennem, kan gøre en stor forskel, for din ansættelsesaftale.  

Den danske lovgivning stiller visse krav til ansættelsesforhold. De krav og regler kan varierer meget. Det kan skabe problemstillinger der kan vedrøre dig, lige meget om du er timelønnet lønmodtager, funktionær eller direktør. Med andre ord, er det lige meget, hvilken stilling og hvilken slags ansættelseskontrakt du har, så gør du klogt i, at få den kigget igennem, af en jurist.

Juridisk rådgivning

Glitnr tilbyder juridisk rådgivning online. De er specialister i bl.a. arbejds- og ansættelsesret. Du kan hos dem, få kigget din ansættelseskontrakt grundigt igennem. De kan også oplyse dig om, fejl og mangler ved den. Lovgivningen på området bliver med årene mere og mere kompleks. Derfor anbefales det også regelmæssigt, at få kigget på kontrakten igen. Det kan f.eks. være en gang hvert 5. år. I den forbindelse, bliver der også tjekket op på mulige, loyalitetspligter, som måske kan være skjult i kontrakten. Det er generelt områder som disse, man som normal arbejdstager ikke tager højde for, hvor Glitnr kan gøre en stor forskel.

Et andet punkt, som for nogle er lidt tabubelagt at snakke om, er bortvisning. For de fleste er det ikke et punkt man regner med, der på noget tidspunkt bliver nødvendigt, at have retningslinjer for. Problemet for dig er, hvis der opstår en situation, hvor bortvisning kan være en mulighed. Så er det lige pludselig ekstremt vigtigt, for dig, der er taget højde for den del i kontrakten. Specielt hvis du føler dig uretfærdig behandlet, så ville du have din ansættelseskontrakt, at læne dig op af.

Det er gået fint uden rådgivning

De ovenstående punkter og eksempler ville en jurist bemærke og tage højde for. De fleste vil nok tænke, at det er gået helt fint indtil nu. Jeg har været tilknyttet den samme arbejdsplads i 10 år uden problemer, hvad skal jeg bekymre mig om? Det er heller ikke utænkeligt, din kontrakt er skruet korrekt sammen. Men du ved det oftest ikke før, du står i en situation, hvor du ville ønske du havde fået kigget den igennem. Derfor anbefales det du som minimum en gang får juridisk rådgivning, med henblik på, at få kigget din ansættelseskontrakt igennem. Det kan give den en del mere tryghed fremadrettet.